Vyhledávání

Uživatel

< návrat zpět

Po pokousání

   Soused si pořídil nového psa, který mne shodou okolností pokousal. U lékaře jsem se dozvěděl, že by v takovém případě měl majitel zvířete nechat svého psa vyšetřit u veterináře. Existuje opravdu taková povinnost?

 

   Samozřejmě existuje. Jako soukromý veterinární lékař se setkávám při výkonu své praxe se psem či kočkou, která poranila člověka, zpravidla v případech, kdy jsem požádán o vyšetření takového zvířete, obvykle s důrazem na onemocnění vzteklinou. Povinností chovatele je zajistit, aby byli psi od stáří tří do šesti měsíců a poté vždy jednou za rok očkováni proti vzteklině. V případě, že dojde k poranění člověka psem nebo kočkou, je dále povinností chovatele neprodleně zajistit veterinární vyšetření takového zvířete a poskytnout nezbytnou součinnost a pomoc k provedení vyšetření.

   Soukromý veterinární lékař provede nejenom všechny potřebné klinické testy a kontrolu vakcinačního schématu, ale i poučení chovatele o případných opatřeních, projeví-li se příznaky nebezpečné nákazy. Zákon ukládá chovateli povinnost  minimálně dvou vyšetření svého zvířete (neurčí-li veterinář jinak), a to 1. a 5. den po pokousání. Během této doby musí být zvíře chováno tak, že nebude moci uniknout, nikoho dalšího zranit nebo přijít do styku s jinými zvířaty. Výsledkem obou návštěv je vyplněný protokol, který popisuje zdravotní stav zvířete a uvádí datum poslední vakcinace proti vzteklině. Vše slouží pro potřeby řádné léčby pokousané osoby, zejména jde o vyloučení nebezpečné vztekliny. Nepřivede-li chovatel psa nebo kočku k vyšetření, je s tímto srozuměna Okresní veterinární správa, která může nařídit chovateli veterinární vyšetření nebo provedení dalších odborných veterinárních úkonů.

 

Komentáře rss


, Often yeasts, reddi... odpovědět

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxil Buy Generic</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

, Sleep collate titre... odpovědět

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Online <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin 500 Mg</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/